Dây sendem m11s Dây sendem m11s Dây sendem m11s
Bảo hành chính hãng 1 năm
G 125 Sỉ dây sạc, Bộ sạc, cốc sạc 48.000 VND Số lượng: 14442 sp