Các Loại Cầu Chì Ôtô, Sơ đồ cầu chì ô tô, ký hiệu, ý nghĩa cầu chì

Các Loại Cầu Chì Ôtô, Sơ đồ cầu chì ô tô, ký hiệu, ý nghĩa cầu chì
cac loại cau chi oto

Các Loại Cầu Chì Ôtô, Sơ đồ cầu chì ô tô, ký hiệu, ý nghĩa cầu chì, công dụng cầu chì ô tô, micro, chân dài, cầu chảy ô tô, thay cầu chì,

Các Loại Cầu Chì Ôtô, Sơ đồ cầu chì ô tô, ký hiệu, ý nghĩa cầu chì, micro, chân dài, cầu chảy ô tô, thay cầu chì, công dụng cầu chì
Cầu chì có 3 loại, 3 chân cắm cơ bản
1. Cầu chì micro - hình ảnh 3
2. Cầu chì mini - 2 chân dài - Hình số 2
3. Cầu chì lớn - 2 chân dài - Hình số 3

Cầu chì micro và cầu chì mini có thể sử dụng chung được với nhau. tuỳ theo hộp cầu chì ô tô
Công dụng cầu chì ô tô
1. Chống cháy mọi thiết bị điện trên ô tô. đảm bảo an toàn cho mọi thiết bị điện
cau chi oto
C
ầu chì ô tô, các loại cầu chì
cac loại cau chi oto
Vị trí cầu chì ô tô  <<