Kính Lái Ô tô Bị Mờ, Cách Xử Lý, Hấp Hơi Trên Kính Ô tô

Chủ nhật - 07/01/2024 16:26

Kính Lái Ô tô Bị Mờ, Cách Xử Lý, Hấp Hơi Trên Kính Ô tô

Kính Lái Ô tô Bị Mờ, Cách Xử Lý, Hấp Hơi Trên Kính Ô tô

Kính Lái Ô tô Bị Mờ, Cách Xử Lý, Hấp Hơi Trên Kính Ô tô, Bật nút AC điều hoà lên là xong ah. AC điều hoà sẽ tự động sấy kính lái, kính sau, sườn xe, chỉ trong 10 giây sẽ hết mờ kính lái

Kính Lái Ô tô Bị Mờ, Cách Xử Lý, Hấp Hơi Trên Kính Ô tô
Cách xử lý: kính lái ô tô bị mờ, hấp hơi hơi như hình ảnh.
Xử lý nhanh. Bật nút AC điều hoà lên là xong ah. AC điều hoà sẽ tự động sấy kính lái, kính sau, sườn xe, chỉ trong 10 giây sẽ hết mờ kính lái


kinh lai bi mo
Tại sao kính lái ô tô bị mờ. giải thích. Do sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong xe, và ngoài xe.
Do đó sẽ tạo nên hấp hơi mờ lên kính lái, kính sườn xe

nut say kinh oto
kinh lai bi hap hoi
Cách xử lý kính lái bị mờ, hấp hơi lên kính

Số điểm: 10 điểm 2 k

Hạng: 5 - 2 phiếu
Click đánh giá bài viết